Hörner/Antlfinger

Skills: Duplex 2012-2018

Sarajevo Time Travel Agency SARAJEVO TIME TRAVEL AGENCY. PASTS, PRESENTS, FUTURES
Experimental Journeys through an Imaginary City

A project by Hörner/Antlfinger

Curated by Darija Šimunović

Have you been dreaming of time travel? Now it might just be possible. If you find yourself in Sarajevo in April 2016, with some luck you might be able to book one of the 50 tickets that are available at the Hörner/Antlfinger “Sarajevo Time Travel Agency” and to embark on a journey with us.

On this journey, with the guidance of our facilitators, you will have an opportunity to experience a little bit different way of (mental) travelling and imagine the past, present and future of the city of Sarajevo. The images that appear before your eyes can be captured in drawings, texts or notes and later discussed with your fellow travellers. They will become part of the time travel archive of the exhibition “Sarajevo Time Travel Agency. Pasts, Presents, Futures” by Ute Hörner and Mathias Antlfinger that will take place from the 2nd to the 30th of April 2016 in the Duplex100m2 art gallery.

With their experimental travels through imagined cities, the artist duo from Cologne refers to the ideas of the American psychologist and constructivist Milton H. Erickson, the founder of modern hypnotherapy. Erickson undertook mental time travels with his clients with the goal to reflect on the images of the past, gain new perspectives and form visions of one’s own development in the future.
“Our time travel experiments are about creating the possibility to examine the past, present and future of a city outside of the everyday discourse, on another cognitive level, and to discuss these visions. Hereby we are viewing the city as a continuation of one’s own body,” say Hörner/Antlfinger. “The process of imagination, the inner creativeness as a resource that we are all capable of tapping into” is central to their artistic interest.

Hörner/Antlfinger have been working together since the 1990s. Their works of art open critical perspectives on controversial socio-political questions.  Conveyed in a subtle way, they are even more striking and persistent. The artists’ approach is influenced by processual and transmedial concepts that lead them to work with media art installations, public art projects, video, sculpture or even time travel experiments.
Hörner/Antlfinger have been working on the processual series of works “Time Travel Experiments – Speaking with the Unconscious Social Mind” with different participants across multiple location of the Balkan Peninsula since 2005. After finishing the first time travel series through the Bulgarian capital of Sofia, they undertook a further time travel experiment in Istanbul in 2010. As a final instalment of the Balkan-Trilogy, in April 2016 Hörner/Antlfinger and their “Sarajevo Time Travel Agency” will organize ten time travels in Sarajevo.

The art project is being curated by Darija Šimunović and is aimed not only at local residents but also at those who have previously left Sarajevo and now only visit it or temporarily live there. In other words, at all those who have a personal connection to the city.

The guided imagination journeys will be conducted in collaboration with certified psychologists Ranka Katalinski and Andrea Soldo, who will guide the time travellers in Bosnian/Croatian/Serbian. On demand, individual appointments can be offered in English.

Sarajevo Time Travel Agency planing :    Ticket_TimeTravel_Booking3

2.4. at 11:00

3.4. at 11:00 and 15:00

9.4. at 11:00

10.4. at 11:00 and 15:00

16.4. at 11:00

17.4. at 11:00 and 15:00

23.4 at 11:00

Time travel takes more or less 3 hrs.

SARAJEVO TIME TRAVEL AGENCY. PASTS, PRESENTS, FUTURES
Eksperimentalna putovanja kroz imaginarni grad

Autori umjetničkog projekta: Hörner/Antlfinger

Kustosica projekta: Darija Šimunović

Da li ste oduvijek maštali o tome kako bi bilo da možete putovati kroz vrijeme? Sada bi se vaši snovi mogli i ostvariti. Ako ste u Sarajevu u aprilu 2016. , uz malo sreće možete rezervisati jednu od 50 ulaznica „Sarajevo Time Travel Agency“ čiji su autori Hörner/Antlfinger i krenuti s nama na put.

Pri tome ćete, uz pomoć moderatorica, imati priliku iskusiti jednu drugačiju vrstu (mentalnog) putovanja i na vašem putovanju zamisliti prošlost, sadašnjost i budućnost grada Sarajeva. Unutrašnje slike koje nastaju na taj način mogu biti dokumentovane u vidu crteža, tekstova ili zabilješki, o kojima ćete po povratku diskutovati sa saputnicima. Taj materijal će ući u arhiv putovanja kroz vrijeme izložbe „Sarajevo Time Travel Agency. Pasts, Presents, Futures“ autora Ute Hörner i Mathiasa Antlfingera, koja se održava od 02. – 30.04.2016. u galeriji Duplex100m2.
Umjetnički duo iz Kelna se u eksperimentalnim putovanjima kroz imaginirane gradove poziva na ideje američkog psihologa i konstruktiviste Miltona H. Ericksona, osnivača moderne hipnoterapije. Erickson je sa svojim klijentima apsolvirao mentalna putovanja kroz vrijeme sa ciljem da oni razmisle o slikama iz prošlosti, sami potaknu nove poglede na njih i pored toga formulišu vizije za vlastiti razvoj u budućnosti.

„U našim eksperimentima putovanja kroz vrijeme radi se o tome da se stvori mogućnost bavljenja prošlošću, sadašnjošću i budućnošću grada, kao i razmjene o fantazijama izvan svakodnevnih diskursa, na jednom drugom nivou svijesti. Pri tome smatramo da grad predstavlja proširenje vlastitog tijela“, kažu Hörner/Antlfinger. „Proces imaginacije, unutrašnji stvaralački rad kao jedan resurs, koji nam svima stoji na raspolaganju“ je pri tome u centru njihovih umjetničkih interesa.

Hörner/Antlfinger sarađuju od ranih 1990-tih godina. Njihova umjetnička djela otvaraju kritičke perspektive na društveno-politički kontroverzna pitanja, perspektive koje su suptilno predstavljene i zato nužnije djeluju. Za njihov umjetnički pristup su karakteristični procesualni i transmedijalni koncepti, koji rezultiraju medijsko-instalacijskim radovima, projektima u javnom prostoru, video radovima, skulpturama ili eksperimentima putovanja kroz vrijeme.

Od 2005. godine Hörner/Antlfinger realizuju procesualna umjetnička djela kao seriju pod nazivom „Time Travel Experiments – Speaking with the Unconscious Social Mind“ sa različitim grupama učesnika u više mjesta na Balkanu. Nakon prve serije putovanja kroz vrijeme u glavnom gradu Bugarske, Sofiji, 2010. su poduzeli i eksperiment putovanja kroz vrijeme u Istanbulu. Kao završetak balkanske trilogije autora Hörner/Antlfinger u aprilu 2016. će biti realizovano deset putovanja kroz vrijeme u putničkoj agenciji „Sarajevo Time Travel Agency“.

Darija Šimunović je kustosica ovog umjetničkog projekta, koji se pored građana Sarajeva takođe obraća osobama, koje su u nekada otišle iz Sarajeva i u međuvremenu dolaze u grad u posjetu, ili pak samo privremeno ovdje žive – znači svakome ko ima neki lični odnos prema gradu.

Vođene fantazije u vidu putovanja nastale su u saradnji sa diplomiranim psiholozima Rankom Katalinski i Andreom Soldo, koje će putnike voditi kroz vrijeme na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku. Pojedinačni termini će biti ponuđeni po želji i na engleskom jeziku.

Termini održavanja putovanja kroz vrijeme :

2.4. u 11:00
3.4. u 11:00 i 15:00
9.4. u 11:00
10.4. u 11:00 i 15:00
16.4. u 11:00
17.4. u 11:00 i 15:00
23.4. u 11:00

Putovanje Kroz vrijeme traje oko 3 sata.

Dalje informacije i karte: www.duplex100m2.com

With friendly support from Kunststiftung NRW, Goethe Institut, ifa, Duplex, agnes b.

Kunst Stiftung NRWAcademy of Media Arts CologneGoethe InstitutInstitut fur Auslandsbeziehungen