Ne zaboravite da se prijavite, rok je 27.3.2016

ZVONO AWARD 2016 – Poziv na konkurs

Centar za Savremenu Umjetnost Sarajevo SCCA sa radošću objavljuje javni konkurs za YVAA 2016 – The ZVONO Award – nagradu za mlade umjetnike/ce iz Bosne i Hercegovine do 35 godine starosti. Ova bitna neovisna nagrada se organizuje u saradnji sa Residency Unlimited iz New Yorka i podržana je od strane The Trust for Mutual Understanding New York.

Rok za prijavu je 27.3. 2016. a rezultati konkursa biti će objavljeni u aprilu 2016. (finalisti) i maju 2016. godine (pobjednik/ca).

Pobjednik/ca će imati priliku posjetiti dvomjesečni artist residency program u New Yorku u augustu i septembru 2016. godine (http://residencyunlimited.org/). Ukoliko su kandidati u tim mjesecima spriječeni obavezama, isti bi trebali da se prijave na jedan od slijedećih konkursa.

Prijaviti se mogu likovni umjetnici/e koji/e rade u području savremene umjetnosti, uključujući slikanje, skulpturu, grafiku, print, crtež, instalaciju, fotografiju, video, nove medije i performans.

Nagrada nije namijenjena umjetnicima, koji se bave primjenjenom umjetnošću kao to su design, teatar, ples i film.

Tokom februara i marta u gradovima Banja Luka, Bihać, Mostar/Široki Brijeg, Sarajevo i Trebinje biti će održani info events o pozadini nagrade i načinu prijave.

Detaljne informacije možete preuzeti na web stranici scca.ba/zvono-award a moguća pitanja uputiti koordinatorici nagrade Sandra Bradvić putem emaila sandra@scca.ba ili telefona +387 (0) 62 113 460.

Kvalifikovanost

Nagrada se dodjeljuje jednom/j individualnom/j umjetniku/ci do 35 godina starosti. Program rezidencije je namijenjen samo za jednog/u umjetnika/cu.

Aplikanti treba da budu apsolventi Akademijie likovnih umjetnosti, da imaju znatan broj radova i aktivnu izlagačku djelatnost.

Umjetnici/e koji nisu državljani/ke Bosne i Hercegovine moraju biti priznati/e za njihov doprinos u razvijanju umjetničke scene u BiH. Njihove umjetničke aktivnosti moraju imati značajnu koneckiju sa BiH. Umjetnici/ce koji nemaju stalno mjesto prebivališta u BiH trebaju biti povezani sa umjetničkom scenom i sa redovno izlagati u BiH.

Aplikanti trebaju imati dobro razvijen konverzacijski engleski, kako bi mogli učestvovati u programu rezidencije te uspostaviti komunikaciju sa profesionalnim djelatnicima i umjetnicima u New Yorku.

Proces aplikacije

 • Svaki aplikant obavezno mora poslati ispunjen formular za aplikaciju, artist statement, umjetnički curriculum vitae (CV) i vizualnu dokumentaciju radova
 • Formular za aplikaciju može se preuzeti ovdje
 • Umjetnici se putem formulara prijavljuju sa jednim do tri rada
 • Uz kratak opis svakog rada neophodno je priložiti vizualnu dokumentaciju, tj. 1-5 fotografija za svaki radu (ukupno max. 3-5 MB)
 • Kao vizualna dokumentacija važi isključivo fotografija. To znači da svaka vrsta rada (slika, crtež, grafika, print, skulptura, instalacija, fotografija, video, nove medije, performans) mora biti vizualno dokumentarina putem fotografije (close-up view, installation view, evtl. details) ili putem film/video stilova.
 • CD, DVD, VHS originalnih radova neće biti prihvaćeni
 • Direktni linkovi do (video) radova su mogući (u kratkom opisu)
 • Uz obavezni formular za prijavu umjetnici/e fakultativno mogu poslati umjetnički portfolio (max. 2 MB)
 • Formular za prijavu, artist statement i CV treba ispuniti/poslati na b/h/s i na engleskom jeziku
 • Prijave putem pošte neće biti prihvaćene
 • Prijave su isključivo moguće putem emaila na: sandra@scca.ba
 • Rok za prijavu je 27.3.2016. godine

Proces selekcije

Finaliste i pobjednika/cu bira žiri, koji se sastoji od 5 članova: prethodnog pobjednika/pobjednice nagrade, jednog predstavnika Residency Unlimited NY i 3 lokalna, regionalna ili internacionalna historičara umjetnosti, kustosa ili umjetnika.

Finalisti će biti odabrani na osnovu njihove prijave/portfolija, izloženom radu na izložbi finalista kao i prethodnim postignućima i izložbama.

Pobjednik/ca ce uz prisustvo žirija biti izabran/a na izložbi finalista i proglašen/a na otvorenju izložbe.

Info events

Tokom februara i marta u gradovima Banja Luka, Bihać, Mostar/Široki Brijeg, Sarajevo i Trebinje biti će održani info events o pozadini nagrade i načinu prijave. Za detalje pratite informacije na web stranici.

Kratka historija nagrade

Wendy W. Luers, osnivačica i direktorica Fondacije Civilno Društvo, predsjednik Vaclav Havel te grupa umjetnika disidenata, prvi su uspostavili Jindrich Chalupecky Award nagradu u Čehoslovačkoj kako bi se prepoznala umjetnička izvrsnost kod vizualnih umjetnika mlađih od 35 godina, te kako bi im se pružila prilika za iskustvo boravka u SAD. Program nagrade za mlade vizualne umjetnike (YVAA – http://www.yvaa.tumblr.com/) je uspostavljen tokom nekoliko godina kroz međunarnodnu mrežu sličnih nagrada sa podrškom od strane Američke fondacije Trust for Mutual Understanding. Dio ove mreže danas čini 10 zemalja: Češka Republika, Slovačka, Hrvatska, Kosovo, Srbija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Albanija i Bugarska. U 2015. godini YVAA je imenovala Residency Unlimited (RU) za organizatora i domaćina NY residency programa. Od 2016. godine u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu i Makedoniju nagrada se dodijeluje bijenalno, dok će residency program u NY trajati dva mjeseca.